Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

Projekty przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem darmowego serwisu www.wetransfer.com
Rekomendowanym formatem plików jest PDF, akceptowane formaty to: PDF, TIFF, TIF, JPG.

PDF - należy zachować odpowiednie parametry:

zgodność z Acrobat 4 (PDF 1.3),
wszystkie fonty zamienione na krzywe,
spady po 3 mm z każdej strony,
jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one osadzone w skali 1:1,
rozdzielczość 300 dpi,
tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili lub zadany profil "Coated Fogra 39",
projekt wyśrodkowany na stronie,
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

format 1:1,
spady po 3 mm z każdej strony,
rozdzielczość 300 dpi,
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili lub zadany profil "Coated Fogra 39",
bez warstw – spłaszczone,
zalecana kompresja LZW,
projekt wyśrodkowany na stronie,
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

format 1:1,
spady po 3 mm z każdej strony,
rozdzielczość 300 dpi,
tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili lub zadany profil "Coated Fogra 39",
projekt wyśrodkowany na stronie.
odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm).
Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności

Spady i Marginesy

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony). Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm).

Kolorystyka

Profile ICC osadzone w pracy powinny być przygotowane jako CMYK przy użyciu profilu "Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004" papiery powlekane i "Uncoated Fogra 29 (ISO 12647-2):2004" papiery niepowlekane. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię udruk.

Drukarnia udruk NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

Uszlachetnianie

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie. Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych K (czarny kolor).